Navodila – Kako odpraviti napako “The system failed to apply the “PHP” version” pri spremembi PHP verzije

Navodila:

– preimenujte obstoječo datoteko ».htaccess«
– spremenite PHP verzijo
– vsebino iz vaše preimenovane datoteke ».htaccess« prekopirajte v datoteko, katero je kreiralo pri čemer naj bo vaša vsebina nad vsebino kreirane datoteke
– odstranite vašo začasno datoteko ».htaccess«

Napaka:

Error: (XID zqwaxq) 1 error occurred: Error #1: The system failed to apply the “PHP” version to “your-domain.com”: Cpanel::Exception::IO::FileCreateError/(XID 4b55rc) The system failed to create the file “/.htaccess.lock” (as EUID: 527, EGID: 525 525) because of the following error: Permission denied at /usr/local/cpanel/Cpanel/SafeFile.pm line 372. Cpanel::SafeFile::_safelock("/.htaccess") called at /usr/local/cpanel/Cpanel/SafeFile.pm line 553 Cpanel::SafeFile::_safe_open(undef, 66, "/.htaccess", CODE(0x2751f48), "safesysopen") called at /usr/local/cpanel/Cpanel/SafeFile.pm line 210 eval {...} called at /usr/local/cpanel/Cpanel/SafeFile.pm line 209 Cpanel::SafeFile::safesysopen(undef, "/.htaccess", 66, 420) called at /usr/local/cpanel/Cpanel/SafeFile.pm line 124 Cpanel::SafeFile::safesysopen_no_warn_on_fail(undef, "/.htaccess", 66, 420) called at /usr/local/cpanel/Cpanel/Transaction/File/Base.pm line 128 Cpanel::Transaction::File::Base::new("Cpanel::Transaction::File::Raw", "path", "/.htaccess", "permissions", 420, "restore_original_permissions", 1) called at /usr/local/cpanel/Cpanel/WebServer/Supported/apache/Htaccess.pm line 191 Cpanel::WebServer::Supported::apache::Htaccess::_internal_set_handler(Cpanel::WebServer::Supported::apache::Htaccess=HASH(0x1d9d550), "package", "inherit", "handler", Cpanel::WebServer::Supported::apache::Handler::inherit=HASH(0x1d9d5e0), "vhost", "your-domain.com", "userdata", ...) called at /usr/local/cpanel/Cpanel/WebServer/Supported/apache/Htaccess.pm line 212 Cpanel::WebServer::Supported::apache::Htaccess::__ANON__() called at /usr/local/cpanel/Cpanel/AccessIds/ReducedPrivileges.pm line 96 eval {...} called at /usr/local/cpanel/Cpanel/AccessIds/ReducedPrivileges.pm line 96 Cpanel::AccessIds::ReducedPrivileges::call_as_user(CODE(0x2751cf0), 527, 525) called at /usr/local/cpanel/Cpanel/WebServer/Supported/apache/Htaccess.pm line 217 Cpanel::WebServer::Supported::apache::Htaccess::set_handler(Cpanel::WebServer::Supported::apache::Htaccess=HASH(0x1d9d550), "lang", Cpanel::ProgLang::Supported::php=HASH(0x2489210), "package", "inherit", "userdata", Cpanel::WebServer::Userdata=HASH(0x23df7a0), "vhost", ...) called at /usr/local/cpanel/Cpanel/WebServer/Supported/apache.pm line 967 Cpanel::WebServer::Supported::apache::__ANON__(Cpanel::Exception::IO::FileCreateError=HASH(0x26f56d0)) called at /usr/local/cpanel/3rdparty/perl/530/lib/perl5/cpanel_lib/Try/Tiny.pm line 118 Try::Tiny::try(CODE(0x1ad25f0), Try::Tiny::Catch=REF(0x2751f18)) called at /usr/local/cpanel/Cpanel/WebServer/Supported/apache.pm line 973 

Razlog:

Napako javlja, ker ne more spremenite vaše obstoječe ».htaccess« datoteke.