Nastavitve za poštni odjemalec (e-pošta)

POP3 (prihajajoča pošta):

Način povezovanja Avtentifikacija Vrata
Secure (SSL) SSL 995

IMAP (prihajajoča pošta):

Način povezovanja
Avtentifikacija Vrata
Secure (TLS) StartTLS 143
Secure (SSL) SSL 993

SMTP (odhajajoča pošta):

Način povezovanja
Avtentifikacija Vrata
Secure (TLS) StartTLS 587
Secure (SSL) SSL 465