Spletno gostovanje z 3.000 MB spletnega prostora

V ponudbi smo paket Gostovanje 1 GB nadomestili z novim paketom Gostovanje 3 GB. Spletno gostovanje ima 2 GB več prostora kot predhodnik, na voljo ima 8 dodatnih parkiranih domen ter za 0,51 € je višja cena.  Več podatkov o spletnem gostovanju.